Robert Boryczka - autor


Książki

Bestseller #1
Chrześcijaństwo to nie religia
28.00 zł

Rodzaj okładki: Miękka
Format: 1485×210 mm
Ilość stron: 194
Data wydania: czerwiec 2023
ISBN: 978-83-8011-266-7
Patroni: Tygodnik Podhalański, Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła, Ewangeliczna Polska, Sztukater.pl
Coś się zaczyna i coś kończy. To też czas wyraźnie obserwowanego już upadku chrześcijaństwa, opartego na feudalnych strukturach i metodach. Umiera, chociaż ciągle będzie się jeszcze broniło, chrześcijaństwo oparte na kapitalistycznych strukturach i metodach, z ich wizjami, budżetami i planami. Żyjemy w czasach radykalnych zmian, zamierania RELIGII chrześcijańskiej…
Nadchodzi w końcu czas, aby zostawić religijność, która tylko zniewala. Przybliża się ten dzień...
Bestseller #1
Chrześcijaństwo to nie religia
(ebook EPUB)
16.00 zł

ebook
EPUB
ISBN: 978-83-970018-1-7
Patroni: Tygodnik Podhalański, Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła, Ewangeliczna Polska, Sztukater.pl
Coś się zaczyna i coś kończy. To też czas wyraźnie obserwowanego już upadku chrześcijaństwa, opartego na feudalnych strukturach i metodach. Umiera, chociaż ciągle będzie się jeszcze broniło, chrześcijaństwo oparte na kapitalistycznych strukturach i metodach, z ich wizjami, budżetami i planami. Żyjemy w czasach radykalnych zmian, zamierania RELIGII chrześcijańskiej…
Nadchodzi w końcu czas, aby zostawić religijność, która tylko zniewala. Przybliża się ten dzień...
Bestseller #2
Od cieni i pozorów... cz.1 (wykłady)
35.00 zł

Rodzaj okładki: Miękka
Format: 145×205 mm
Ilość stron: 264
Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-937598-7-3
Przez wiele lat uważano, że list do Hebrajczyków został napisany przez apostoła Pawła. Jednak ludzki autor jest nieznany. Nie zmienia to faktu, że list ten jest częścią Nowego Testamentu i głosi wiarę w Chrystusa, jako syna Bożego. Z tego względu warto, a nawet należy go czytać i rozważać, poznając objawione w nim prawdy, ale też zastanawiając się, jak my, żyjący współcześnie, możemy odczytać tekst powstały w realiach I wieku. Niewątpliwie, w liście sam Bóg zawarł to, co chce nam przekazać i zaprasza do jego wnikliwego studiowania – zaprasza na wykład najlepszego nauczyciela, Ducha Świętego.
Bestseller #3
Od cieni i obrazów... cz.2 (rozmyślania)
29.00 zł

Rodzaj okładki: Miękka
Format: 150×225 mm
Ilość stron: 236
Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-7978-115-7
Jest to drugi tom swoistego komentarza Listu do Hebrajczyków, czyli Żydów mesjańskich. Rozmyślania przedstawione są nieco na podobieństwo żydowskiego peszeru. Metoda peszeru polega na przytoczeniu bądź wyraźnym przywołaniu niewielkiego tekstu biblijnego, a następnie na przystosowaniu go do współczesnych komentatorowi faktów z aktualnej rzeczywistości, po czym następuje zastosowanie do osoby, wydarzeń, zjawisk bądź tematu teologicznego.

Bestseller #1
Umysł a/i Bóg
29.00 zł

Rodzaj okładki: Miękka
Format: 150×225 mm
Ilość stron: 185
Data wydania: 2015
ISBN: 978-83-7978-048-8

Książka ta w zasadniczej części jest wiernym zapisem korespondencji, którą autor prowadził przez ponad rok z Ignacym w ramach portalu internetowego www.kazdystudent.pl.
Autor reprezentował stronę chrześcijańską, a Ignacy ateistyczną. Ponieważ dyskusja poruszyła wiele zagadnień z obszaru apologetyki chrześcijańskiej, pojawił się pomysł, aby poddać dyskusję pod osąd czytelników. Tak więc wydajemy tę książkę z nadzieją, że czytelnicy postarają się zrozumieć przedstawioną argumentację, i będzie to dla nich korzystne przy formułowaniu własnego przekonania na temat istnienia czy nieistnienia Boga.
Bestseller #2
Uśmiech Boga
20.00 zł

Rodzaj okładki: Miękka
Format: 145×205 mm
Ilość stron: 218
Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-62430-33-8
Jak bym określił zawartość tej książki? To historia o misji, życiu, wytrwałości, wierności – a przede wszystkim o Bogu, który ma niezwykły i często zaskakujący plan dla ludzkiego życia. To nie tylko historie, ale i rozważanie ich znaczenia w świetle Bożego Słowa i Bożych planów. Znajdziecie tam też nieco refleksji nad historią i jej wpływem na przeciętnych ludzi. Zauważycie, że pomimo przeciwności, Boży plan zbawienia realizuje się, a Bóg odbiera należną Mu chwałę.

"Coś się zaczyna i coś kończy. To też czas wyraźnie obserwowanego już upadku chrześcijaństwa opartego na feudalnych strukturach i metodach. Umiera, chociaż ciągle będzie się jeszcze broniło, chrześcijaństwo oparte na kapitalistycznych strukturach i metodach, z ich wizjami, budżetami i planami. Żyjemy w czasach radykalnych zmian, zamierania RELIGII chrześcijańskiej… Nadchodzi w końcu czas, aby zostawić religijność, która tylko zniewala."

Copyright © 2022 Robert Boryczka