Robert Boryczka - autor


 

 

Robert Boryczka


misjonarz, pastor, autor książek, felietonista


W 1983 roku Pan Bóg mnie pociągnął do siebie i stałem się świadomie wierzącym chrześcijaninem. Potem dał mi Elę za żonę i wierną towarzyszkę. Razem mamy trójkę dzieci: Patrycję, Sebastiana i Borysa. Już od ponad 30 lat jestem pracownikiem misji Ruch Chrześcijański Mt28. W tym czasie wraz z polskim zespołem, przez siedem lat, byłem misjonarzem w Rosji. Napisałem o tym okresie książkę „Uśmiech Boga”.

Po powrocie z Rosji wraz z innymi misjonarzami założyliśmy Szkołę Misyjną, której jestem dziekanem. W szkole przygotowujemy  do służby przyszłych misjonarzy. Ponad 100 osób uczyło się w szkole, a ponad 30 wyjechało na dłuższe misje, do miejsc na całym świecie.

Ku mojemu zaskoczeniu i łasce Boga od sześciu lat pełnię służbę pastora w Kościele Chrześcijan Baptystów w Rabce-Zdroju. Miałem też przywilej przez osiem lat wykladać w Krakowskim Seminarium Biblijnym. Razem z moimi przyjaciółmi od maja 2021 roku piszemy bloga "Pisane z serca". Piszę też, od momentu zamieszkania w Rabce-Zdroju, felietony dla miesięcznika Wiadomości Rabczańskie.

Moje serce związane jest z poleceniem Pana Jezusa: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».


Autor o książkach

 

Dziesięć lat po powrocie z Rosji (2013 rok) wydałem pierwszą książkę „Uśmiech Boga”. Napisałem ją, bo chciałem zachować dla siebie i dla rodziny wspomnienia tego, przez co Pan Bóg nas przeprowadził w czasie siedmiu lat pobytu w Rosji. Dwa lata potem w spontaniczny sposób napisałem apologetyczną książkę „Umysł a/i Bóg”. To spisana dyskusja z ateistą. Na koniec w tej książce dodałem kilka apologetycznych artykułów oraz odpowiedzi na 30 zarzutów odnośnie rzekomych sprzeczności występujących w Biblii. W 2017 roku pojawiła się kolejna książka „Od cieni i obrazów ku rzeczywistości, część 2 – rozmyślania”, która jest rozmyślniem, rozważaniem nad Listem do Hebrajczyków. List ten fascynował mnie przez ponad 30 lat. Chciałem napisać od razu komentarz do niego, ale nie potrafiłem... Pan Bóg zachęcił mnie najpierw do nasycenia się Słowem Bożym - jakby na podobieństwo Jana i Ezechiela "do spożycia" słowa. Tak powstała ta pozycja, która jest zapisem moich modlitewnych rozmyślań nad listem. Dopiero kolejna książka powstała w 2019 roku „Od cieni i obrazów ku rzeczywistości, część 1 – wykłady” jest stricte komentarzem do Listu do Hebrajczyków. Przy pisaniu tej książki bardzo jasne stało się dla mnie to, jak bardzo współczesne chrześcijaństwo stało się religijne. Tak doszedłem do mojej najnowszej książki „Chrześcijaństwo to nie religia” (pierwsze wydanie: czerwiec 2022 rok; drugie wydanie czerwiec 2023). Bezpośrednim impulsem do jej napisania była dyskusja, która rozwinęła się z czytelnikami po opublikowaniu przeze mnie wpisu właśnie pod tytułem „Chrześcijaństwo to nie religia” na blogu "Pisane z serca". Tak więc myśli zawarte w książce są efektem mojego studiowania ksiąg Pisma świętego i refleksji nad istotą chrześcijaństwa. Pomocą posłużyła mi też solidna historycznie książka mojego przyjaciela profesora Rafała Prostaka „Ogród murem oddzielony od pustyni”, która uświadomiła mi  proces, czyli to jak chrześcijaństwo stawało się religią.

Nie sądziłem, że ta ostatnia książka wywoła tak wiele kontrowersji… Wielu bardzo dobrze ją przyjęło i rozumie dlaczego nie powinniśmy zgodzić się na nazywanie chrześcijaństwa religią. Jednak są inni, którzy uważają, że absolutnie nie mam racji. Bywam oskarżany o herezje i anabaptyzm, o ośmieszania i niszczenia Kościoła u schyłku dziejów…  O pójście za herezją Marcjona kładąca nacisk na emocje… Jednak przypuszczam, że krytycy nie przeczytali mojej książki… Albo nie rozumieją tak naprawdę istoty chrześcijaństwa!

Moją modlitwą za czytelników tej książki jest modlitwa za przykładem Pawła Apostoła:

„aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,

dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego,

i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli,

jaka jest nadzieja, do której was powołał,

i jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych,

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących

– na podstawie działania Jego potęgi i siły”.

Amen!Opinie po spotkaniu:

„R. cieszył się z treści, które tam usłyszał, ja też, ale też z tego, że mogłam Was zobaczyć. Gratulujemy napisania tej książki. Będzie to nasza najbliższa lektura.”

„Spotkanie było fantastyczne. Gdyby nie fakt, że musiałam iść na busa (…), to chętnie słuchałabym jeszcze godzinami. Serdecznie gratuluję!”

"Coś się zaczyna i coś kończy. To też czas wyraźnie obserwowanego już upadku chrześcijaństwa opartego na feudalnych strukturach i metodach. Umiera, chociaż ciągle będzie się jeszcze broniło, chrześcijaństwo oparte na kapitalistycznych strukturach i metodach, z ich wizjami, budżetami i planami. Żyjemy w czasach radykalnych zmian, zamierania RELIGII chrześcijańskiej… Nadchodzi w końcu czas, aby zostawić religijność, która tylko zniewala."

Copyright © 2022 Robert Boryczka