Robert Boryczka - autor


"Chrześcijaństwo to nie religia" - KSIĄŻKA

Szkoła Misyjna, wrzesień 2023

Recenzja patronacka - Szkoła Misyjna


Szkoła Misyjna

wrzesień 2023

 

Robert Boryczka jest chrześcijaninem, pastorem w kościele baptystycznym. Pracował jako misjonarz w Rosji i jest współzałożycielem oraz dziekanem Szkoły Misyjnej. Wykłada też w Krakowskim Seminarium Biblijnym. Napisał kilka książek o tematyce chrześcijańskiej, takich jak: "Umysł i/a Bóg", "Uśmiech Boga", "Od cieni i obrazów ku rzeczywistości" i ostatnią "Chrześcijaństwo to nie religia". Z treści napisanych przez niego książek wynika, że interesuje się relacją między Bogiem a człowiekiem, rolą rozumu w wierze, wypełnianiem się woli Boga w historii ludzkości oraz istotą Objawienia Bożego i chrześcijaństwa.

 

Jego ostatnia książka “Chrześcijaństwo to nie religia” jest kontrowersyjną i prowokacyjną propozycją, szczególnie dla tych, którzy chcą zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo i jak się różni od religii. Autor twierdzi, że chrześcijaństwo nie jest religią, ani systemem moralnym, czy filozoficznym, ale osobistym spotkaniem i więzią z żywym Bogiem, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Krytykuje zarówno religijny legalizm, jak i liberalny relatywizm, i wskazuje na konieczność wiary opartej na autorytecie Pisma Świętego jako objawienia pochodzącego od Boga. Zachęca do powrotu do chrześcijaństwa takiego, jak przedstawił je Jezus Chrystus i apostołowie. Książka ta już wywołała wiele dyskusji i opinii, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Niektórzy czytelnicy docenili jej odważny i bezkompromisowy przekaz, inni zarzucili jej zbytnie uproszczenia, niezrozumienie historii i dogmatyzm. Oto kilka przykładowych opinii, które dobrze oddają toczącą się dyskusję:

 

„Książka ta jest jak powiew świeżego powietrza w dusznym pomieszczeniu. Autor nie boi się mówić prawdy o Bogu i o ludziach, o grzechu i o łasce, o Kościele i o świecie. Nie ma tu fałszywej tolerancji ani politycznej poprawności. Jest za to jasne i logiczne wyjaśnienie tego, czym jest chrześcijaństwo i dlaczego jest ono jedyną drogą do Boga, do zbawienia. Polecam tę książkę każdemu, kto szuka sensu życia i pragnie poznać prawdziwego Boga.” (JK);

 

„Autor obnaża fałsz i pustkę wielu współczesnych form religijności, które nie mają nic wspólnego z ewangelią Jezusa Chrystusa. Pokazuje też, jak bardzo potrzebujemy osobistego doświadczenia Boga, który nas kocha i chce nas mieć na wyłączność dla siebie. Treść książki jest niczym policzek dla wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, a tak naprawdę są tylko religijnymi hipokrytami. Ta książka zmieniła moje życie i moją wiarę. Polecam ją każdemu, kto chce być prawdziwym chrześcijaninem.” (AN);

 

„Nie ma tu żadnej głębi ani refleksji, tylko powtarzanie starych fundamentalistycznych dogmatów i sloganów. Ta książka zniechęca współczesnego człowieka do chrześcijaństwa i obraża ludzką godność - wszystkich, którzy szanują nie tylko religię chrześcijańską, a także inne religie i kultury. Jej treść to taki gwóźdź do trumny dla chrześcijaństwa. Autor jest arogancki i nietolerancyjny, uważa się za jedynego posiadacza prawdy, potępiając wszystkich, którzy myślą inaczej. Odradzam tę książkę każdemu, kto ceni sobie wolność sumienia i dialog międzyreligijny.” (MN).

 

SzM

 


"Coś się zaczyna i coś kończy. To też czas wyraźnie obserwowanego już upadku chrześcijaństwa opartego na feudalnych strukturach i metodach. Umiera, chociaż ciągle będzie się jeszcze broniło, chrześcijaństwo oparte na kapitalistycznych strukturach i metodach, z ich wizjami, budżetami i planami. Żyjemy w czasach radykalnych zmian, zamierania RELIGII chrześcijańskiej… Nadchodzi w końcu czas, aby zostawić religijność, która tylko zniewala."

Copyright © 2022 Robert Boryczka